Inhoudsopgave

Inleiding


 • Voorwoord raad van bestuur
 • Wie zijn onze cliënten?
 • Ons Kompas
 • Over het Kompas Magazine
 • Terugblik 2019
 • Publieksversie Kompas Magazine

Goede zorg


 • Inleiding
 • Resultaten doelen 2019
 • Uitgelicht: Medezeggenschap
 • Eten en drinken
 • Een vertrouwde en veilige woonomgeving
 • Onvrijwillige zorg
 • Van thuis op de bank naar werk
 • Cliëntervaringen
 • Samenspel in zorg en ondersteuning
 • Kwaliteit en veiligheid

Werkplezier


 • Inleiding
 • Resultaten doelen 2019
 • Uitgelicht: nieuwe medewerkers zijn welkom
 • Leren en ontwikkelen
 • Vitaliteit en verzuim
 • Medewerkersbetrokkenheid

Slim werken


 • Inleiding
 • Resultaten doelen 2019
 • Uitgelicht: Hoe werken we slimmer met ONS en Caren?
 • Vereenvoudigen van processen en voorkomen van verspilling
 • Met innovatie helpen we cliënten steeds een stapje verder
 • Werken vanuit de bedoeling met een eigen kwaliteitsmanagementsysteem

Duurzaamheid


 • Inleiding
 • Resultaten doelen 2019
 • Uitgelicht: Toekomstbestendig bouwen
 • Maatschappelijk verantwoorde dienstverlening
 • Investeren in mensen
 • Delen en samenwerken

Geprioriteerde verbeteringen 2020


 • Inleiding
 • Kwaliteit van zorg
 • Vakmanschap
 • Vooroplopen in expertise

Reflecties Kwaliteitsrapport 2019


 • Inleiding
 • Centrale cliëntenraad (CCR: kamer cliënten en kamer verwanten)
 • Ondernemingsraad
 • Raad van toezicht
 • Externe visitatie

Verantwoording raad van bestuur en raad van toezicht


 • Inleiding
 • Bestuur
 • Toezicht
 • Samenstelling raad van toezicht Middin – per 31 december 2019
 • Jaarrekening
 • Nevenfuncties raad van bestuur 2019